v serangan side chanel attack dengan cara megeksploitasi suara yang dipancarkan oleh komputer atau mesin, terutama berfokus pada suara yang dihasilkan oleh keyboard komputer dan komponen internal komputer.